Sitemizde Yer Alan Makalelere

"Makaleler Menüsünden"

ulaşabilirsiniz

http://www.cukurovadersanesi.com/cukurova/aletler/phone.png  RANDEVU İÇİN

  (312) 4 4 7 0 4 1 8
  (312) 4 4 7 0 4 8 1

Öğrenme Stillerini Belirleme

Bir bireyin en iyi öğrendiği yol onun öğrenme   stilidir.
Görsel
İşitsel
Dokunsal
Kinestetik (Devin duyum)
 
Öğrenme Stilleri

Çoğunlukla bu duyulardan birini ağırlıklı olarak kullanırız.  
İki ya da üç duyusunu dengeli bir şekilde kullanan bireyler de vardır.
Çabuk öğrenmenin yolu, öğrenilen bilgiyi, beynin en kolay öğrenebileceği biçime çevirmektir. Öğrenme stilleri mümkün olduğu ölçüde geliştirilebilir.Gardner‘ın öğrenme stilleri  

Dile dayalı öğrenen
Mantık, matematiğe dayalı öğrenen
Görsel-uzamsal öğrenen
Bedensel-kinestetik öğrenen
Müziğe dayalı öğrenen
Kişilerarası ilişkiye dayalı öğrenen
Kişisel olarak öğrenen

Diğer Öğrenme Çeşitleri

Psikolojik öğrenme
Fiziksel öğrenme
Duygusal öğrenme
Sosyal öğrenme
Fizyolojik öğrenme

Psikolojik Öğrenme

Bütüncül-analizci
Beyin yarı küreleri (sağ-sol)
Düşünce biçimi   
SAĞ YARIKÜRE
Uzaysal farkındalık
Şekiller & modeller
Dokunma duyusu
Renk duyarlılığı
Şarkı söyleme & müzik
Sanatsal dışa vurumlar
Yaratıcılık
Görselleştirme
Duyular & duygular
Düşünmeden hareket
Aykırı düşünceler
Beynin Sağ ve Sol Yarıküresi   


SOL YARIKÜRE                   
El yazısı
Semboller
Dil
Okuma
Fonetik
Detaylar & olaylar
Yönergeleri izleme
Dinleme
Hesaplamalar
Konuşma & anlatma
mantık & analitik

 
 
Sol yarıküre vücudun sağ tarafını, sol yarıküre vücudun sol tarafını kontrol eder.Fiziksel Öğrenme

Ses
Işık
Sıcaklık
Oda düzeni

Duygusal Öğrenme  

Güdülenme
Sebat
Sorumluluk
Yapı

Sosyal Öğrenme
Kendi başına
Çift
Grup
Yetişkin

Fizyolojik Öğrenme

Algısal
Yeme-içme
Zaman
Hareketlilik

William Glasser’e göre,
•Okuduklarımızın % 10’nu,
•İşittiğimizin % 20’sini,
•Gördüğümüzün % 30’unu,
•Görüp, işittiğimizin % 50’sini,
•Diğerleri ile tartıştığımızın % 70’ini,
•Kişisel olarak deneyimlediğimizin % 80’ini,
•Başka birisine öğrettiğimizin % 95’ini öğreniriz.

ÖÖG olanlar nasıl öğrenir?
Uzun süreli bellekteki bilgileri saklamak için kişisel, anlamlı bağlantılar kurar.
Ardışıklıktan çok kalıpları (modelleri) hatırlar.
Yönergelerden çok işaretleri hatırlar.
Adım adımdan çok bütüncül öğrenir.
Çok ilgilendiği konular yoluyla okuma-yazma becerilerini öğrenir.
Anlatılanlardan çok deneyimleriyle öğrenirler.

Öğrenme Stili Belirleme
·    Anne-babadan ve çocuktan ayrıntılı bir öykü alma
·    Çocuğun değerlendirilmesi ve gözlenmesi  
·    Öğretmenden bilgi alma
·    Öğrenme stillerine ilişkin uygulanan ölçekler


Öykü alma
·    Yetenekli olduğu, ilgi duyduğu etkinlikler/alanlar
·    Zorlandığı,yapmaktan kaçındığı etkinlikler/alanlar
·    Dikkat
·    Bellek

Öykü Alma-Öğrenme tarzı ayrıntılı sorgulanır.

·    Psikolojik (Bütüncül-analizci, sağ- sol yarıküreler,  düşünce biçimi)
·    Fiziksel (ses, ışık, ısı, oda düzeni)
·    Duyusal (güdülenme, sebat, sorumluluk, yapı)
·    Sosyal (kendi, grup, çift, yetişkin)
·    Fizyolojik (algısal, yeme, içme, hareketlilik)

Psikolojik öğrenme:   
                                            
Sol yarı küresi gelişmiş olanlar detaycı, küçük, sıralı adımlarla öğrenmeye yatkın /detaycı
Sağ yarı küresi gelişmiş olanlar bütüne varan, anlam çıkaran, anında öğrenmeye yatkın/bütüncül
Düşünce biçimi:  
Çocuk düşünceli mi yoksa düşüncesiz mi hareket eder?
Düşünce temposu nasıl?
Sonuç çıkarma ve karar vermede hızlı mı?
Karar vermeden önce bütün alternatifleri değerlendirip her olanağı hesaba katıyor mu?

Öğretmenden bilgi alma
·    Görüşme
·    Açık uçlu sorular
·    Ölçekler
(Davranışları, öğrenmesi, başarısı, ilgileri, ilişkileri vb.)
Gözlem
Değerlendirmeler, testler sırasında çocuğun gözlenmesi (ilişkisi, davranışı, algısı, ilgisi, bilginin saklanması, aktarımı vb.)
    ·    

Öğrenme Stili Ölçekleri

Bütüncül ve Detaycı Öğrenme Stili Ölçeği Fer (2005)
Çoklu Zeka Alanlarında Kendini Değerlendirme  Ölçeği Seber (2001)
Kolb Öğrenme Stili Envanteri Aşkar, Akkoyunlu (1993)

Öğrenme Stili Ölçekleri
Bütüncül ve Detaycı Öğrenme Stili Ölçeğ
i Fer (2005)   Sternberg ve Wagner tarafından geliştirilen ‘Düşünce Stilleri Envanteri’nden yararlanılarak geliştirilmiştir.  24 madde iki öğrenme stilini tanımlar:
Bütüncül stil
Detaycı stil

Çoklu Zeka Alanlarında Kendini Değerlendirme Ölçeği Seber (2001)  64 madde sekiz zeka tipini tanımlar:
Sözel
Matematik
Görsel
Bedensel
Müzik
Sosyal
Bireysel
Doğa

Kolb Öğrenme Stili Envanteri
 Aşkar, Akkoyunlu  (1993) 12 madde dört öğrenme biçimini tanımlar:
 Somut Yaşantı- hissetmeye dayalı
 Yansıtıcı Gözlem- izlemeye dayalı
 Soyut Kavramsallaştırma- düşünmeye dayalı
 Aktif Yaşantı- yapma, yaşamaya dayalı  

Herkes bu dört öğrenme biçiminin bileşeni bir öğrenme stiline   sahiptir.
Yerleştiren: Somut yaşantı ve aktif yaşantı
Özümseyen: Soyut kavramsallaştırma ve yansıtıcı gözlem
Değiştiren: Somut yaşantı ve yansıtıcı gözlem öğrenme
Ayrıştıran: Soyut kavramsallaştırma ve aktif yaşantı  


Öğrenme Stili Belirlemeye Yardımcı  Testler

WISC-R Zeka Ölçeği- Işık Savaşır, Nail Şahin (sözel zeka bölümü-performans zeka bölümü , işitsel dikkat-görsel dikkat)
Stanford-Binet Zeka Testi

Görsel-İşitsel Sayı Dizisi Testi- Sirel Karakaş, Ayşe Yalın
İşitsel-Sözel
Görsel-Sözel
İşitsel-Yazılı
Görsel-Yazılı

İşitsel Uyarım: İşitsel-Sözel+İşitsel-Yazılı
Görsel Uyarım:Görsel-Sözel+Görsel-Yazılı
Sözel Anlatım: İşitsel-Sözel+ Görsel-Sözel
Yazılı Anlatım: İşitsel-Yazılı+Görsel-Yazılı
Duyu İçi Kaynaşım: İşitsel-Sözel+ Görsel-Yazılı
Duyular-Arası Kaynaşım: Görsel-Sözel+ İşitsel-Yazılı

Kaynaklar
Ben Farklıyım Cheri Fuller- Selis
Çocuğumuzun Söyleyemedikleri Çocuğumuzun Öğrenme  Stilleri Hangisi? Görsel, İşitsel, Kinestetik Mehmet Varol- Biyografi Net
Öğrenmenin ABC’si Gloria Fender- Sistem  
Öğrenme Stilleri Alp Boydak- Beyaz  
Öğrenme Stilleri Münire Erten& Sertel Altun- Morpa
Yapılandırıcı Öğrenme Kuramdan Uygulamaya Seval Fer& İlker Cırık- Morpa

“Geleceğin cahili okuyamayan değil, nasıl öğreneceğini bilmeyen kişi olacaktır.”  Alvin Toffler
"Eğer bir öğrenci bizim öğrettiğimiz yöntemle öğrenemiyorsa,onun öğrendiği yöntemle öğreteceğiz.” Charles Drake
“Öğrenme sorunu yoktur, öğretme sorunu vardır.”
“Öğrenme stilimiz yaşam boyu değişmez ama yaşamımızı değiştirir.”