Makaleler

Sözel Olmayan Öğrenme Güçlüğü

PDFYazdıre-Posta

Psk Betül Gündoğdu tarafından yazıldı.

Uzm.Psk.Betül Gündoğdu-Uzm.Dr.Özlem Sürücü

 

Sözel olmayan öğrenme güçlüğü, karşılıklı sosyal iletişimin önemli derecede etkilendiği bozukluklardan birisidir. Bu çocukların okuma ve sözel ifade becerileri iyidir. Bu nedenle bir öğrenme bozukluğu olduğu düşünülmez.

 

Ancak sözel olmayan öğrenme güçlüğü terimi, kelimesi kelimesine yorumlanmamalıdır. Dil yolu ile iletişim, organizasyon, kavrayış, esnek düşünme gibi beceriler gerektirdiğinden, sözel olmayan öğrenme problemi olan çocuklar dil temelli görevlerde güçlük yaşayabilirler.

 

Devamını oku...

 

Ders Çalışma Becerileri

PDFYazdıre-Posta

Psk Betül Gündoğdu tarafından yazıldı.

1.Okuldan geldikten en az 1 saat, en geç 1.5 saat sonra ödeve ya da ders çalışmaya başla. Derse başlamadan önce elini yüzünü yıka, üstünü başını değiştir, tuvalete gir, karnını doyur, dinlen vs. Derse uygun zamanda başla ki sana uyumadan önce keyifli bir zaman kalsın.

 

2.Odanda çalış. Odan ve masanı düzenli tut. Odanda dikkatini dağıtan şeyler varsa onları kaldır ya da görmeyeceğin bir yere koy. Biten dersin kitabını ve defterini kaldır, diğer dersin kitabını, defterini masanın üzerine koy. Böylece masanın üzeri derli toplu olur.

 

3.Ders çalışmaya başlarken kendi kendine bazı cümleler kur."Ben dikkati dağılabilen bir çocuğum (gencim) şimdi sadece önümdeki konu ile ilgileneceğim, başka hiçbir şeyle ilgilenmeyeceğim","Bugün çok iyi çalışacağım" vb.

Devamını oku...

 
 

Karne Karşısında Tutum

PDFYazdıre-Posta

Dr Hakan Erman tarafından yazıldı.

Öğrenciler bireysel farklılıklarına göre değerlendirilmelidir. Bunun da tek ölçüsü not durumu ya da merkezi sınavlar değildir. Eğitimi bir bütün olarak kabul etmek, çocukların başarısını oluşturan bileşenleri değerlendirmek gerekir. Başarı ya da başarısızlık bu bileşenlerin bir sonucudur:

· Eğitim kurumu / eğitmen / eğitim sistemi / çocuğun bireysel özelliklerine uygun ölçme

· Çocuğun kapasitesi – yetenekleri  / başarıyı engelleyen dikkat, öğrenme ya da başka sağlık sorunları

· Uygun çalışma ortamı /  aile tutumları

Aslında bütün yıl boyunca çocuğun bireysel yeteneklerinin, derslere katılımının,  öğrenme isteğinin,  hangi konuları  sevdiğinin , nelere ilgisinin olduğunun, ayrıca anne-baba, öğretmen tutumlarının da göstergesidir. Dolayısıyla “karne” çocuğun , eğitim sisteminin ve ailenin de  “notlarını” yansıtır. Bu nedenle başarısız bir karne karşısında tüm bunların sorgulanması gerekir.

Devamını oku...

 

Okula Gitmeyi Reddetme

PDFYazdıre-Posta

Dr Hakan Erman tarafından yazıldı.

Okula düzenli olarak devam eden çocuklarda ya da okula başlama yaşı gelen çocukların kuvvetli bir endişe nedeniyle çocuğun okula gitmeyi reddetmeleri  yada bu konuda isteksiz görünmesi okul reddi olarak tanımlanabilir. Bu durum aniden ortaya çıkabildiği gibi bazı durumlarda yavaş bir başlangıç da gösterebilir. Okul reddi okul ortamında bulunmaktan korkma ve kaçınma şeklinde (okul fobisi) ya da bağlı oldukları kişinin yokluğu veya kaybından ya da güven duydukları ortamdan uzak kalmaktan korkma şeklinde (ayrılık kaygısı) olabilir . Çocuğun sadece okula gitme sırasında yaşanan ayrılma ile ilişkili kaygısı daha çok okul fobisi, buna karşın okul ve ev dışı herhangi bir yerde ebeveynden ayrılma ile ilgili kaygı yaşanması ayrılma kaygısı olarak değerlendirilmektedir.

 

Çocuklarda okula gitme zamanı geldiğinde ya da okula gitmesi için zorlandığında şiddetli  endişe duyar; panik içine girer, midesi bulanır, kusar, ağlar, gitmemekte direnir. Bazıları zorlamalara dayanamayıp yola çıkar, yarı yoldan döner, ya sınıftan çıkar eve gelir.

Devamını oku...

 
 

Çocuklar Okula Hazır mı?

PDFYazdıre-Posta

Dr Hakan Erman tarafından yazıldı.

Çocukların mutlu, dengeli,özgüveni yüksek,üretken bireyler olarak yetişmelerinde okul yaşantılarının etkisi çok önemlidir. Okula başlamaya ve öğrenmeye hazır olan   çocukların okul hayatında daha mutlu, uyumlu ve başarılı olacakları kesindir.  Çocuklarının okula uyum sağlamasına ve   başarılı olmalarına önem veren  anne ve babalar,  çocuklarının gelişim düzeylerini ve özelliklerini   iyi tanımak, okula hazır olup olmadıklarını  belirlemek ihtiyacında olacaklardır.

Okul olgunluğu; çocuğun okulda kendisinden beklenilenleri başarılı bir şekilde yerine getirmeye hazır olması , okul eğitimini başaracak gelişimsel düzeye gelmesidir. Okula hazır oluş, çocukların   fiziksel,  zihinsel , sosyal ve duygusal   alanlarda yaş düzeyine uygun gelişim göstermeleri ile  ilgilidir. Bilimsel araştırmalar ışığında ülkemizde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen ilköğretim okullarına başla yaşı 6 (72 ay) dır.  Çocuğun okula başlama yaşı, sadece takvim yaşı ile ilgili olmayıp gelişim düzeyi  ile paralel olmalıdır. Kimi çocuklar bu olgunluk düzeyine 5 yaşında ulaşabilirken, bazı çocuklarda bu 8 yaşı bulabilir.

Devamını oku...

 

Sorumluluk ve Özgüven

PDFYazdıre-Posta

Psk Betül Gündoğdu tarafından yazıldı.

 

Evde ve okulda, sağlıklı bir gelişimi desktekleyecek kurallar ve sınırlar yoluyla, çocuklarımızda sorumluluğun ve özgüvenin geliştirilmesi.


Beklentilerinizde gerçekçi olmaya çalışın. Kuralları çocuğunuzun yaşını ve özel durumlarını düşünerek belirleyin. Üç yaşındaki bir çocuğun çok uzun süreli bir araba yolculuğunda problem çıkarmamasını beklemeyin. Çocuğunuz hasta ise, önüne konulanların hepsini yemesi için ısrar etmeyin.Yedi yaşındaki çocuğunuzu öğle uykusuna yatması için zorlamayın.

Çocuğunuzun bazı davranışlarının yaşı gereği doğal ve geçici olduğunu unutmayın. İki yaşındaki bir çocuğun arkadaşları ile oyuncaklarını paylaşması kolay olmayacaktır. Bu davranışının gelişim sürecinin bir parçası olduğunu bilerek beklentilerimizi çocuğa göre ayarlarsak, gereksiz sürtüşmeleri, gerginlikleri engellemiş oluruz.

Devamını oku...

 
 

Çocuklar ve Bilgisayar Kullanımı

PDFYazdıre-Posta

Psk Betül Gündoğdu tarafından yazıldı.

Bilgisayar, teknolojinin son yıllarda hızlı gelişiminin etkisiyle günlük yaşantımızda önemli bir yer tutmaktadır. İş yerlerimizden başlayarak evlerimize kadar uzanan bilgisayarlar, sadece bizlerin değil çocuklarımızın yaşantılarında da önemli bir rol oynamaktadır. Çok erken yaşlarda bilgisayar ile karşılaşan çocuklarımızın teknolojinin bu aracı karşısındaki becerileri de oldukça şaşırtıcıdır.

Uygun koşullarda kullanıldığında çocuklarımızın gelişimine katkıda bulunan bilgisayarın, olumsuz etkilerini engellemek için neler yapabiliriz, hep birlikte gözden geçirelim:

 

Bilgisayarın olumlu ve olumsuz etkileri ile ilgili düşüncelerimizi-yaşına uygun bir düzeyde- çocuğumuzla paylaşalım, onun bu konudaki görüş ve düşüncelerini öğrenelim. Olumsuz durumları engelleyebilecek önlemleri birlikte alalım.

 

Devamını oku...

 

Otistik Bozukluk

PDFYazdıre-Posta

Psk Betül Gündoğdu tarafından yazıldı.

Yaygın Gelişimsel Bozukluk

“Yaygın” terimi geniş ve farklı alanlardaki sorunları, “gelişimsel” terimi ise sosyal ilişki ve iletişim alanlarını da kapsayan çoklu gelişimsel yetersizlikleri ifade etmektedir.

Otizm, 1980 yılında ilk kez Yaygın Gelişimsel Bozukluklar genel başlığı altında yer almıştır.

 

DSM-IV’de Yaygın Gelişimsel Bozukluklar Sınıflaması:

Devamını oku...