Doğum Tarihi: 20.07.1961

Doğum Yeri: Samsun

Lise: 1974-1978 İstanbul

Lisans: 1978- 1982 A.Ü. Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Psikoloji Bölümü

Yüksek Lisans: 1991- 1996 A.Ü. Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitimde Psikolojik Hizmetler Anabilim Dalı Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü

MESLEKİ DENEYİM

1982-1990 İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

1990-1998 A.Ü. Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

1998 sonrası özel çalışma

2011-2012 Güz Dönemi/2015-2016 Güz Dönemi (Atipik Çocuk Dersi) Ufuk Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü'nde Misafir Öğretim Elemanı

MESLEKİ ÜYELİKLER

Türk Psikologlar Derneği

Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Derneği

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu ve Özel Öğrenme Güçlüğü Derneği

TEZLER

Lisans Tezi: Thematic Apperception Test'inin Uygulanması ve Değerlendirilmesi Prof.Dr.Neriman Samurçay A.Ü.Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Psikoloji Bölümü Mayıs 1982

Yüksel Lisans Tezi: Otistik ve Normal Çocuğu Olan Anne-Babaların Evlilik Uyumlarını Algılamaları ve Bazı Değişkenler Bakımından Karşılaştırılması Prof.Dr.Füsun Akkoyun A.Ü.Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü Ekim 1995

KİTAP BÖLÜMLERİ

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu ve Özel Öğrenme Güçlüğü içinde "Özgül Öğrenme Güçlüğüne Yaklaşım" A.Ü.Tıp Fakültesi Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı 2001 Ankara

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu ve Özel Öğrenme Güçlüğü içinde "Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu ve Öğrenme Bozukluğunda Endojen Uyarılmış Potansiyeller" A.Ü.Tıp Fakültesi Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı 2001 Ankara

Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Temel Kitabı içinde "Öğrenme Bozuklukları" Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Derneği 2008 Ankara

Aile Eğitim Rehberi Ruhsal ve Duygusal Bozukluğu Olan Çocuklar içinde "Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu" T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü 2014 Ankara

YAYINLAR

Enüresis-Enkopresis (Bir vaka üzerine) Yeni Symposium 22,1-2,17-26 İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Psikiyatri Kliniği Vakfı Ocak-Nisan 1984 İstanbul

386 Tıp Öğrencisinin Sosyal Açıdan İncelenmesi Yeni Symposium 22,3-4,5-15 İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Psikiyatri Kliniği Vakfı Temmuz-Ekim 1984 İstanbul

Değişik Hastalık Grupları ve Normallerde Ağrılı Uyarana Gösterilen Reaksiyonun Depresyon ve Anksiyete ile İlişkisi Yeni Symposium 25,1,5-14 İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Psikiyatri Kliniği Vakfı Ocak 1987 İstanbul

Kişilik Özellikleri Yönünden Psöriasis Yeni Symposium 26,3-4,5-21 İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Psikiyatri Kliniği Vakfı Temmuz-Ekim 1988 İstanbul

Premenstrüel Gerilimin Çevre, Kişilik ve Zeka ile İlişkisi Yeni Symposium 27,4,5-15 Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Psikiyatri Kliniği Vakfı Ekim 1989 İstanbul

Organik Olmayan Başağrısı Vakalarının Çok Yönlü Bir Psikiyatrik Değerlendirilmesi Ağrı Dergisi 4, 3& Yeni Symposium 30,3,12-21 Türk Algoloji Derneği & İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Psikiyatri Kliniği Vakfı 1991 İstanbul & Temmuz 1992 İstanbul

SEMPOZYUMDA BİLDİRİ SAHİBİ-PANEL ve ÇALIŞTAY ÜYESİ

XIV.International Congress of the Spanish Rehabilitation Society Psychologyc Aspects in Fibromyalgia Patients and Evaluation of Treatment Efficacy Spanish Rehabilitation Society 17-22 Haziran 1990 Madrid- İspanya

XXII.Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi Değişik Hastalık Grupları ve Normallerde Ağrılı Uyarana Gösterilen Reaksiyonun Depresyon ve Anksiyete ile İlişkisi Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 29-Ekim/1-Kasım 1986 Marmaris- Muğla

XXII.Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Premenstrüel Gerilimin Çevre, Kişilik ve Zeka ile İlişkisi Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 29-Ekim/1-Kasım 1986 Marmaris- Muğla

XII. Ulusal Rehabilitasyon Kongresi Fibromiyalji Sendromunu Etkileyen Faktörler ve Tedavi Sonuçlarının İrdelenmesi GATA 13-18 Kasım 1989 Karpuzkaldıran- Antalya

III. Ulusal Ağrı Kongresi Organik Olmayan Başağrısı Vakalarının Çok Yönlü Bir Psikiyatrik Değerlendirilmesi Türk Algoloji Derneği 3-5 Ekim 1991 İstanbul

3.Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Kongresi Öğrenme Bozuklukları İ.Ü.İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatrisi Bilim Dalı ve Türk-Nöro Psikiyatrisi Derneği 11-14 Nisan 1993 Sapanca-İstanbul

7. Ulusal Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Kongresi Öğrenme Bozuklukları H.Ü. Çocuk Ruh Sağlığı Anabilim Dalı ve Çocuk Gençlik Ruh Sağlığı Derneği 15-18 Mayıs 1997 Belek- Antalya

7.Ulusal Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Kongresi Otistik ve Normal Çocuğu Olan Anne-Babaların Evlilik Uyumlarını Algılamaları ve Bazı Değişkenler Bakımından Karşılaştırılması H.Ü. Çocuk Ruh Sağlığı Anabilim Dalı ve Çocuk Gençlik Ruh Sağlığı Derneği 15-18 Mayıs 1997 Belek- Antalya

8.Ulusal Çocuk ve Ergen Psikiyatri Kongresi Öğrenme Güçlüğü Olan Çocuklarda Kendilik Algısı ve Duygusal Sorunların Araştırılması İ.Ü.İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatrisi Bilim Dalı ve Türk Nöro-Psikiyatri Derneği Nisan 1998 Sapanca- İstanbul

XII.Mualla Öztürk Günlerinde Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu ve Özel Öğrenme Güçlüğü Sempozyumu Özgül Öğrenme Güçlüğüne Yaklaşım Ankara Üniversitesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Anabilim Dalı 22-23 Şubat 1999 Ankara

XII.Mualla Öztürk Günlerinde Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu ve Özel Öğrenme Güçlüğü Sempozyumu Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu ve Öğrenme Bozukluğunda Endojen Uyarılmış Potansiyeller Ankara Üniversitesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Anabilim Dalı 22-23 Şubat 1999 Ankara

"Okul Ortamında Karşılaşılan Öğrenme Sorunları" Sempozyumu Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu ve Özel Öğrenme Güçlüğü Derneği/Özel Tevfik Fikret Okulları 24 Mart 2001 Ankara

Prof.Dr. Atalay Yörükoğlu Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Politikaları II. Çalıştayı Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Derneği ve H.Ü. Tıp Fakültesi Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı 2 Şubat 2007 Ankara

MESLEK GRUPLARINI BİLGİLENDİRMEYE VE EĞİTMEYE YÖNELİK ÇALIŞMALAR/Uzman Eğitici

"Yuva Çocuklarında Öğrenme Güçlükleri" konulu Meslektaş Eğitimi Türk Psikologlar Derneği 1999 Ankara

"İlkokul Çocuklarında Öğrenme Güçlükleri" konulu Meslektaş Eğitimi Türk Psikologlar Derneği 1999 Ankara

"Özel Öğrenme Güçlüğünde Tanı ve Tedavi" konulu Meslektaş Eğitimi Türk Psikologlar Derneği 1999 Ankara

"DEHB ve ÖÖG" ile İlgili Ankara İli Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde (RAM) Meslek Gruplarını Bilgilendirme Toplantıları Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu ve Özel Öğrenme Güçlüğü Derneği 2000-2008 Ankara

“Özel Öğrenme Güçlüğü’nde Akademik Başarı için Okulda Yapılacaklar" konulu Ankara İli Rehberlik Servisleri’nde Görevli 1300 Rehber Öğretmeni Bilgilendirme Toplantısı MEB ve Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu ve Özel Öğrenme Güçlüğü Derneği Mart 2005 MEB Şura Salonu Ankara

Özel Öğrenme Güçlüğü Alanında "Eğitici Eğitimi" Meslektaş Eğitimi Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu ve Özel Öğrenme Güçlüğü Derneği 2006-2008 Ankara

Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Özel Öğrenme Güçlüğü Destek Eğitim Programı Program Geliştirme/ Programa Katkı Veren Uzman MEB Özel Eğitim Kurumları Genel Müdürlüğü 2008 Ankara

"Özel Öğrenme Güçlüğü" konulu ders TED Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü 24 Mart 2017 Ankara

"Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu" konulu ders TED Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü 12 Mayıs 2017 Ankara

ANNE-BABA, ÇOCUK-GENÇ VE ÖĞRETMEN BİLGİLENDİRME VE EĞİTİM TOPLANTILARI/Uzman Eğitici

DEHB ve ÖÖG ile ilgili Anne-Baba ve Öğretmen Eğitimine yönelik 12 Toplantı İmge Ruh Sağlığı ve Danışma Merkezi Nisan-Haziran 1999 Ankara

DEHB ve ÖÖG olan Çocuk ve Gençlerin Aileleri ve Öğretmenler için Eğitim Grupları Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu ve Özel Öğrenme Güçlüğü Derneği 2000-2008 Ankara

"Evde, Okulda Kuralların ve Sınırların Önemi, Belirlenmesi" B.Ü.Ayşe Abla Okulları Kasım 2002 Ankara

"Ergenlik ve Cinsel Gelişim" ile İlgili Öğrenci Bilgilendirme Toplantısı Avni Akyol İlköğretim Okulu 5 Mayıs 2003 Ankara

"Özel Öğrenme Güçlüğü ve Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunda Eğitimin Desteklenmesi" Kültür Koleji 7 Aralık 2003 İstanbul

2.Etkileşimli Aile Eğitimi Seminerleri Artı Özel Eğitim Rehabilitasyon Merkezi 9-10 Aralık 2003 Ankara

Mesleki Rehberlik Çalışması- "Psikoloji Bölümü" Tanıtımı B.Ü.Ayşeabla Okulları 15 Ocak 2004 Ankara

"Okul Döneminin Sık Görülen Sorunları ve Çözüm Yolları" Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı (UMAG) 12 Temmuz 2004 Ankara

"Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu" Eryaman Kooperatifler Birliği İlköğretim Okulu Ekim 2004 Ankara

"Özel Öğrenme Güçlüğü ve Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu" Münevver Öztürk İlköğretim Okulu Ekim 2005 Ankara

"İlkokula Başlama" Avni Akyol İlköğretim Okulu 14 Eylül 2007 Ankara

Mesleki Rehberlik Çalışması- "Psikoloji Bölümü" Tanıtımı B.Ü.Ayşe Abla Okulları 15 Mart 2010 Ankara

ALINAN EĞİTİMLER

WISC-R Eğitim ve Süpervizyonlu Uygulama Prof.Dr. Işık Savaşır Prof.Dr.Nail Şahin A.Ü.Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Psikoloji Birimi 1981-1982 Ankara

TAT Eğitim ve Süpervizyonlu Uygulama Prof.Dr. Neriman Samurçay A.Ü.Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Psikoloji Birimi 1981-1982 Ankara

Rorschach , MMPI, CAT, WPPSI, Sceno, Benton.....Uygulama, Değerlendirme ve Yorumlama Eğitim ve Süpervizyonlu Uygulama İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı 1982-1990 İstanbul

Özel Öğrenme Güçlüğü olan Çocukların Bireysel ve Grupla Tedavileri Eğitim ve Süpervizyonlu Uygulama Prof.Dr. Ümran Korkmazlar İ.Ü.Çapa Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı 1988-1989 İstanbul

Psikolojik Testler Eğitim Prof.Dr.Kadir Özer 1988 İstanbul

Aile Terapisi Eğitimi (176 saatlik) Eğitim ve Süpervizyonlu Uygulama Prof.Dr.Emre Konuk Davranış Bilimleri Enstitüsü 1988-1989 İstanbul

Otizm Ayırıcı Tanı, Bireysel ve Grup Tedavisi Eğitim ve Süpervizyonlu Uygulama Prof.Dr. Melda Akçakın A.Ü.Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Otizm Tanı Tedavi Uygulama ve Araştırma Merkezi 1990-1998 Ankara

Temel Psikolojik Danışma Becerileri Eğitimi (100 saatlik) Eğitim ve Süpervizyonlu Uygulama Prof.Dr.Füsun Akkoyun A.Ü.Eğitim Bilimleri Fakültesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik 1991-1992 Ankara

Dr.Brenda Townes Yönetiminde "Çocuklarda Klinik Psikoloji Testleri" Konulu Tüm Gün Çalışma Grubu Eğitim Türk Psikologlar Derneği 6 Aralık 1997 Ankara

Oyun tedavisi Eğitim ve Süpervizyonlu Uygulama Prof.Dr. Melda Akçakın Prof.Dr.Ayşe Yalın A.Ü.Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı 1993-1998 Ankara

Aile Terapisi Eğitimi Eğitim ve Süpervizyonlu Uygulama Prof.Dr.Ayşe Yalın A.Ü.Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı 1993-1998 Ankara

Özel Öğrenme Güçlüğünü Değerlendirme ve Tedaviye yönelik Bireysel, Grupla Psikoeğitim Çalışmaları Süpervizyonlu Değerlendirme ve Tedavi Çalışması Akran Grubu Süpervizyonu A.Ü. Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı 1991-1998 Ankara

0-3 Yaş Ruhsal Sorunları olan Bebek Anne-Baba İlişkisi, Tedavisi ve Etkileşim Rehberliği Eğitim ve Süpervizyonlu Uygulama Prof.Dr.Melda Akçakın Prof.Dr. Neşe Erol Prof.Dr. İlgi Ertem A.Ü. Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı 1996-1998 Ankara

" Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunun Tanı ve İzleminde Zeka Testlerinin Kullanımı" Semineri (8 saatlik) Eğitim Psk.Dr.Şebnem Soysal Ege Eğitim Gelişim ve Danışmanlık Hizmetleri 25 Ekim 2009 Ankara

WISC-IV Eğitimi Psikolog Dr.İlkiz Altınoğlu Dikmeer Türk Psikologlar Derneği 21-24 Ağustos 2017 Ankara

EROT Erken Okur Yazarlık Testi Uygulayıcı Sertifika Eğitimi Prof.Dr. Tevhide Kargın Doç.Dr. Birkan Güldenoğlu Disleksi Öğrenme Güçlüğü Derneği 4.Mart.2018 Ankara 

                                                                                          


 

Site modified by http://www.crystalstudio.net