Çalışma Alanlarımız

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu
Özel Öğrenme Güçlüğü (Disleksi, Disgrafi,Diskalkuli)
Zihinsel Gelişim Gerilikleri
Depresyon
Kaygı (Anksiyete) Bozuklukları 
Takıntı Saplantı Bozukluğu (Obsesif Kompülsif Bozukluk)
Yaygın Gelişimsel Bozukluklar (Otizm, Asperger Sendromu, Atipik Otizm)
Davranım Bozukluğu
Karşıt Olma Karşı Gelme Bozukluğu
Dışa Atım Bozuklukları
Uyku Bozuklukları
Yeme Bozuklukları
Bağlanma Bozuklukları
Alışkanlık Bozuklukları (Tırnak Yeme, Parmak Emme, Saç Koparma )
Tik Bozuklukları
Konuşma Bozuklukları (Konuşma Gecikmesi, Artikülasyon, Kekemelik)
Ergenlik Donemi Sorunları
Uyum Sorunları
Okul Reddi, Okula Gitmek İstememe, Okul Korkusu
Okula Hazır Oluşluk
Ders Çalışma, Zamanı İyi Kullanma, Motivasyon Becerileri
Kariyer / Eğitim Danışmanlığı
Çekingenlik, Kendine Güvensizlik
Ögrenme Güçlüğü  ve Dikkat Eksikliği Tedavi/Eğitimleri
Kaygı ile Başetme Becerileri
Problem Çözme Becerileri
Sosyal Beceri Eğitimi
Öfke Kontrolü (Sinirlilik, Saldırganlık, Hırçınlık, Agresiflik)
Alışkanlıklardan Kurtulma Becerileri 
Evlat Edinme
Boşanma
Bireysel Psikoterapiler
Aile Danışmanlığı
 
 
 
 

Arama

Harita

Site modified by http://www.crystalstudio.net