Bilgisayar, teknolojinin son yıllarda hızlı gelişiminin etkisiyle günlük yaşantımızda önemli bir yer tutmaktadır. İş yerlerimizden başlayarak evlerimize kadar uzanan bilgisayarlar, sadece bizlerin değil çocuklarımızın yaşantılarında da önemli bir rol oynamaktadır. Çok erken yaşlarda bilgisayar ile karşılaşan çocuklarımızın teknolojinin bu aracı karşısındaki becerileri de oldukça şaşırtıcıdır.

 

Uygun koşullarda kullanıldığında çocuklarımızın gelişimine katkıda bulunan bilgisayarın, olumsuz etkilerini engellemek için neler yapabiliriz, hep birlikte gözden geçirelim:

 

Bilgisayarın olumlu ve olumsuz etkileri ile ilgili düşüncelerimizi-yaşına uygun bir düzeyde- çocuğumuzla paylaşalım, onun bu konudaki görüş ve düşüncelerini öğrenelim. Olumsuz durumları engelleyebilecek önlemleri birlikte alalım.

 

Bilgisayar başında geçirdikleri saatleri kontrol edelim. Günde 1.5- 2 saatten fazla bilgisayar kullanmalarına izin vermeyelim. Saat kurarak ya da zaman ayarlaması yaparak bilgisayarın başına oturma alışkanlığını kazandırmaya çalışalım.

 

Bilgisayarın dışında –evde ya da dışarıda- zevk alabileceği oyunlar, etkinlikler ve iletişim yolları bulmalarına yardımcı olalım.  

 

Aile içi iletişimimizi zenginleştirecek -sohbet edebileceğimiz, duygu ve düşüncelerimizi paylaşabileceğimiz- zamanları mutlaka yaratalım. 

 

Ailemizle birlikte okuma ve okuduklarımızı paylaşma saatleri belirleyelim. Bu sürede bilgisayarı ve televizyonu kesinlikle açmayalım.

 

Özellikle küçük yaştaki çocukların bilişsel, dil gelişimlerini, el-göz becerilerini,

      sosyal-duygusal gelişimlerini destekleyecek kısacası öğrenme süreçlerini  

      hızlandıracak program ve oyunları seçmeye özen gösterelim. Bu seçimlerde,

      çocuğumuzun bireysel özelliklerini, öğrenme biçimlerini, gereksinimlerini dikkate

      alalım.

 

Çocuklarımızı, yaratıcılıklarını zenginleştiren ve aktif öğrenme deneyimleri sunan programlara yönlendirelim.

 

Derslerini destekleyecek program, araştırma, yazım ve sunumların öğrenme süreçlerini daha keyifli hale getireceğini ve öğrendiklerini daha kalıcı kılacağını unutmayalım.  

 

Seçtiği oyunları, girdiği siteleri, kimlerle ilişkiye girdiğini denetleyelim.

 

Bilgiye hızlı bir şekilde ulaşabilmemizi sağlayan, iletişimimizi kolaylaştıran bilgisayarın düzgün ve kontrollü kullanımı, çocuklarımızın-gençlerimizin teknolojinin bu önemli aracını işlevsel biçimde, gereksinimleri doğrultusunda kullanabilmelerine olanak sağlayacak; anne-babaların da çocuklarına olumsuz etkileri konusunda endişelenmelerini engelleyecektir.   

 

Keyifli günler dileğiyle...

Site modified by http://www.crystalstudio.net