Mikrobiyota terimi vücudun farklı ekosistemlerinde bulunan mikroorganizma topluluklarını ifade etmek için (örneğin barsak mikrobiyotası, cilt mikrobiyotası) kullanılmaktadır. Mikrobiyotanın  bağışıklık sistemi, beyin gelişimi ve davranış üzerine etkisi son yıllarda ilgi odağı olmaktadır. Barsakta yaşayan mikroorganizmaların bağırsak epitel ve bağışıklık sistemi hücreleri ile iletişim içinde olduğu, bu iletişim sayesinde başta otoimmun hastalıklar olmak üzere nöropsikiyatrik ve metabolik pek çok bozukluğun oluşmasında rolü olduğu dü şünülmektedir. 
Antimiktobiyal tedaviler, aşılama, dezanfektan temizlik ürünlerinin yoğun şekilde tüketimi ve diyet değişiklikleri gibi modern yaşamdaki gelişmeler mikrobiyom üzerinde derin ve kalıcı etkiler meydana getirmektedir.
İnsan bağırsaklarında 1000’den fazla tür ve 7000’den fazla alttürden oluşan bakteri toplulukları bulunmakla birlikte ağırlıklı olarak firmicutes, bacteroidetes, actinobacteria ve proteobacteria bakteri aileleri yaşamaktadır.
Bağırsak bakterileri insan organ sistemleri için aktif metabolitler üretebilmektedir. Örneğin lactobacillus ve bifidobacterialar monosodyum glutamattan gama-amino butirik asit (GABA), Eschecichia, bacilllus ve sacromicesler norepinefrin, candida, streptococ, eschecichia ve enterococlar serotonin üretirken bacillus ve serracialar dopamin üretmektedir. Barsak mikrobiyotası BDNF (beyin kaynaklı nörotrofik faktör), siniptofizin, PSD-95 gibi pek çok nörotrofin ve protein salgılayarak beyin gelişimi ve plastisitesi üzerinde etkili olduğu gösterilmiştir.  Ayrıca karbonhidrat ağırlıklı diyetlerin fermantasyonu sonucu kısa zincirli yağ asitleri oluşmak tadır ve sistemik dolaşıma karışarak beyin işlevlerini etkilemektedir.
Hayvanlar ve insanlar üzerinde yapılan çalışmalar kaygı bozuklukları, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu ve yaygın gelişimsel bozuklukların (Otizm, Asperger Sendromu..) etyopatogenezinde mikrobiyatanın etkili olabileceğini ya da probiyotik tedavilerinin olumlu sonuçlar verdiğini göstermektedir. 
Özellikle Lactobacillus helveticus,Lactobacillus acidofilus,  Lactobacillus bifidus, Bifidobacterium longum, Lactobacillus rhamnosus türlerinin dikkat eksikliğiyle, 
Lactobacillus türleri ve Mycobacterium vaccae nın kaygı bozukluklarıyla, Bifidobacterium breve, Lactobacillus ophilus,  Lactobacillusplantarum, Lactobacillusparaceseinin yaygın gelişimsel bozukluklarla ilişkili olabileceği şeklinde çalışmalar sürdürülmektedir. 
 
Örnek Prebiyotikler:
 
Bigflor
NL probiotic gold
GutFeel Şase
Laxafiber pro1
LR prebiyotik 12
 
Site modified by http://www.crystalstudio.net